Έρευνα EY: Από 273 ελληνικές επιχειρήσεις το 50% των εξαγωγών, με τις 5 μεγαλύτερες να καλύπτουν το 25,9% των εξαγωγών

Οι ελληνικές εξαγωγές έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά το 2009, ωστόσο χρειάζεται εντατικοποίηση των προσπαθειών αφενός από μέρους της πολιτείας και αφετέρου από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, για να αξιοποιηθεί η σημαντική μείωση του κόστους εργασίας που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσαρμογής και να αυξήσει η χώρα περαιτέρω το μερίδιο αγοράς της στο διεθνές εμπόριο. Επιπλέον, η μεγέθυνση των...